Prosimy, pomóżcie nam i przekażcie 1% podatku na leczenie Bianki.

W chwili obecnej Bianka potrzebuje rehabilitacji wzrokowej i ruchowej, lekarstw.

Aby poprawić Biance wygląd oczu i jakość widzenia chcielibyśmy jej zrobić operacje "Wszczepienia sztucznej tęczówki oka", co jest możliwe jedynie w Klinikach Okulistycznych za granicą.

W przyszłości Bianka będzie musiała mieć wykonaną operacje ściągnięcia zaćmy, ponieważ dzieciom z Aniridią do siódmego roku życia narasta co raz bardziej zaćma i pozostaje taka, jeśli nie jest leczona.

W przyszłości Bianka będzie potrzebować dalszego leczenia, rehabilitacji i specjalistycznego sprzętu optycznego.

 

1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego

1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego mogą przekazać:

  • podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnik objęty liniową, 19 - procentową stawką podatku,
  • podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych.

Wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 czy PIT-38. Aby przekazać 1% podatku należy dokonać odpowiednich wpisów w formularzu PIT a resztę wykona za nas Urząd Skarbowy, szczegóły poniżej:

PIT-37   w pozycji numer:

  • 131. Numer KRS: 0000037904
  • 132. Wnioskowana kwota:  Proszę wpisać maksymalnie 1% podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół
  • 133. Cel szczegółowy 1%: Nr 21808 WITKOWSKA BIANKA
  • 134 i 135. Wyrażenie zgody na przekazanie swoich danych OPP

 

Darowizna

W celu przekazania darowizny należy dokonać przelewu na konto Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą". Wszelkie środki zgromadzone na tym koncie zostaną przeznaczone na leczenie i rehabilitację Bianki.

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"
ul. Łomiańska 5
01-685 Warszawa
Bank BPH S.A. o/Warszawa 61 1060 0076 0000 3310 0018 2660

Z dopiskiem: Nr 21808 WITKOWSKA BIANKA – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Przekazanie darowizny na konto fundacji można odliczyć od dochodu w zeznaniu rocznym za rok, w który przelano pieniądze. Osoby fizyczne (PIT) mogą odliczyć nie więcej niż 6% dochodu, a osoby prawne (CIT) nie więcej niż 10% dochodu.

Środki zgromadzone na subkoncie Bianki Fundacja uruchamia na podstawie przedstawionych przez nas faktur z zaznaczeniem, że poniesione koszty dotyczą właśnie Bianki.

Będziemy wdzięczni za każdą pomoc.